«Победители. Психология влияния» 12-13 апреля в Казани